На редовно заседание на Управителния съвет през март 2011год., Биляна Житарова беше избрана за Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП.