Get Adobe Flash player
Начало Projects Present Films
Български (България)English (United States)

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА

ПРОЕКТ: BG051РО001-5.2.13-0008-С0001 „Толерантност към различието”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Партньор в изпълнението на проекта е Фондация ЕКИП.

продължава>

 

 

ПРОГРАМА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“ 2017 / 2018

Обща информация

СТАРТИРА СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА
ПРОГРАМА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ" 2017 / 2018

продължава>

 

Стартира проект

ЗА РАЗКРИВАНЕ НА социална услуга В ОБЩИНА СВИЩОВ:

 Център за социална рехабилитация и интеграция

 

продължава>

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА

ПРОЕКТ: BG051РО001-5.2.13-0008-С0001 „Толерантност към различието”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз. С реализирането на този проек в гр. Свищов е създаден ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА    РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ. Изпълнението на дейностите по проекта започна на 01.08.2013 г., а предоставянето на социалната услуга за потребителите стартира на 01.12.2014 година.

продължава>

 

 

Във връзка с изпълнение на проект "Доброволчество в подкрепа на деинституционализацията на деца", Фондация ЕКИП - Клон Бургас започва набиране на доброволци!

продължава>

 

От 21 януари 2012 година Фондация ЕКИП е лицензиран Център за професионално обучение по следните професии и специалности: сътрудник социални дейности, посредник на трудовата борса, социален асистент, домашен помощник, помощник-възпитател, офис-мениджър и офис-секретар.

Повече информация можете да намерите тук:

продължава>

 

На редовно заседание на Управителния съвет през март 2011год., Биляна Житарова беше избрана за Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП.