Get Adobe Flash player
Начало Проекти Настоящи
Български (България)English (United States)

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Проект „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов” № BG05М90Р001-2.032-0004, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90Р001-2.032 “Социално включване в общността“.

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Фондация ЕКИП обявява свободна позиция за длъжност:

ЕКСПЕРТ – 2 ПОЗИЦИИ

Read more...

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА, „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Проект „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов” № BG05М90Р001-2.032-0004, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90Р001-2.032 “Социално включване в общността“.

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

ФОНДАЦИЯ ЕКИП в партньорство с ОБЩИНА СВИЩОВ, реализират проект № BG05М90Р001-2.032-0004 „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90Р001-2.032 “Социално включване в общността“.

От месец юли 2019 год. стартира услуга в общността „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов”.

ФОНДАЦИЯ ЕКИП, в качеството си на бенефициенти обявява процедура за набиране, подбор и назначаване на персонал в Център за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа, както следва:

Read more...

 

 

 

Проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101

Фестивал „ДУХЪТ НА КОЛЕДА“ и награди за най-красиви коледни картички.

 

Read more...

 

 

Проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101

 

Read more...

 
More Articles...