Get Adobe Flash player
Начало Projects Present
Български (България)English (United States)

 

 

 

Фондация ЕКИП обявява свободна позиция за длъжност "социален педагог" по проект "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа  Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02 с Бенефициент: Фондация ЕКИП.

продължава>

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА!

Фондация ЕКИП обявява свободна позиция за длъжностите:

ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ,  ЕКСПЕРТИ ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА, ЕКСПЕРТ ЛОГИСТИКА И ДВАМА МЕДИАТОРИ по проект "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

 

продължава>

 

Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach (GEMMA)

Базирано на пола овластяване на мигранти, чрез мултиинституционален подход.

JUST/2014/ACTION GRAND

продължава>