Get Adobe Flash player
Начало Projects Present Films
Български (България)English (United States)
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 GEMMA against Violence: Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach 4957
2 "Екипност, творчество и красота! " - „Най-добре е с мама!“ 6667
3 "Ние знаем, ние можем" - детски празник в гр.Стралджа 6763
4 Ден на християнското семейство в ДГ "Здравец" гр. Стралджа 6870
5 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на детски театрални костюми, носии и аксесоари към тях по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оп 7006
6 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Относно: Доставка на детски музикални инструменти по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна прогр 7033
7 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на спортни пособия за децата по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и 7138
8 Съобщение по проект "Новото утре" 7559
9 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Учебни помагала по професионална система „Неогея“ 8072
10 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ И ОФИС МАТЕРИАЛИ 8274
11 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Услуги за информация, публичност и визуализация по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програм 8465
12 Обява за работа - експерт мониторинг, експерт оценка на ситуацията, експерт логистика, двама медиатори 8241
13 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на специализирана литература, дидактически материали за дейността на деца на възраст от 3 до 7 години в Клубове и Ателиета 9314
14 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на арт-материали за художествена работа на децата по проект: "Новото утре!" 8469
15 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Новото утре!" 8447
16 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БУРГАС ,,ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА ,,НАДЕЖДА‘‘ 9652
17 Обява за работа - социален педагог 8402
18 Проект "Новото утре" подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа BG05M2OP001-3.001-0101 8064
19 Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach (GEMMA) -Базирано на пола овластяване на мигранти, чрез мултиинституционален подход. 7849