Get Adobe Flash player
Начало Resources Books
Български (България)English (United States)
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 GEMMA against Violence: Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach 5593
2 "Екипност, творчество и красота! " - „Най-добре е с мама!“ 7251
3 "Ние знаем, ние можем" - детски празник в гр.Стралджа 7363
4 Ден на християнското семейство в ДГ "Здравец" гр. Стралджа 7477
5 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на детски театрални костюми, носии и аксесоари към тях по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оп 7376
6 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Относно: Доставка на детски музикални инструменти по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна прогр 7391
7 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на спортни пособия за децата по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и 7496
8 Съобщение по проект "Новото утре" 7928
9 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Учебни помагала по професионална система „Неогея“ 8385
10 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ И ОФИС МАТЕРИАЛИ 8553
11 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Услуги за информация, публичност и визуализация по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програм 8774
12 Обява за работа - експерт мониторинг, експерт оценка на ситуацията, експерт логистика, двама медиатори 8561
13 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на специализирана литература, дидактически материали за дейността на деца на възраст от 3 до 7 години в Клубове и Ателиета 9707
14 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на арт-материали за художествена работа на децата по проект: "Новото утре!" 8763
15 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Новото утре!" 8731
16 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БУРГАС ,,ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА ,,НАДЕЖДА‘‘ 10051
17 Обява за работа - социален педагог 8723
18 Проект "Новото утре" подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа BG05M2OP001-3.001-0101 8372
19 Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach (GEMMA) -Базирано на пола овластяване на мигранти, чрез мултиинституционален подход. 8166