Get Adobe Flash player
Начало Resources Books
Български (България)English (United States)
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 "Екипност, творчество и красота! " - „Най-добре е с мама!“ 1717
2 "Ние знаем, ние можем" - детски празник в гр.Стралджа 1749
3 Ден на християнското семейство в ДГ "Здравец" гр. Стралджа 1755
4 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на детски театрални костюми, носии и аксесоари към тях по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оп 3575
5 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Относно: Доставка на детски музикални инструменти по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна прогр 3576
6 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на спортни пособия за децата по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и 3639
7 Съобщение по проект "Новото утре" 4034
8 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Учебни помагала по професионална система „Неогея“ 4593
9 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ И ОФИС МАТЕРИАЛИ 4972
10 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Услуги за информация, публичност и визуализация по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програм 5036
11 Обява за работа - експерт мониторинг, експерт оценка на ситуацията, експерт логистика, двама медиатори 4775
12 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на специализирана литература, дидактически материали за дейността на деца на възраст от 3 до 7 години в Клубове и Ателиета 5593
13 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на арт-материали за художествена работа на децата по проект: "Новото утре!" 5130
14 ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Новото утре!" 5104
15 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БУРГАС ,,ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА ,,НАДЕЖДА‘‘ 5830
16 Обява за работа - социален педагог 4879
17 Проект "Новото утре" подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа BG05M2OP001-3.001-0101 4632
18 Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach (GEMMA) -Базирано на пола овластяване на мигранти, чрез мултиинституционален подход. 4437