Get Adobe Flash player
Начало Projects фестивал по случай Деня на детето по проект "Новото утре" в гр. Стралджа
Български (България)English (United States)


Проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101

 

На 01.06.2018се проведе  фестивал по случай Деня на детето. С концерт и игри на открита сцена беше отбелязан Денят на детето.Специално участие взеха възпитаници на детските градини по проекта  “Новото утре“. Част от програмата на празника бяха организираните изложби във всяка от детските градини на изработени от децата сувенири и рисунки.

Видимият успех на децата имаше мотивиращ ефект както върху тях самите, така и върху техните родители. Общата атмосфера на празника събра позитивните емоции на участниците създавайки условия за взаимно приемане, толерантност и социализация.